Om oss

 

 

Om Villa Aster i Genevad

Namnet Genevad kommer av orden gena och vad. Vattendraget som det genas över är Vessingeån och folk brukade passera över ån från Eldsberga till Tjärby två mycket äldre samhällen. I takt med industrialiseringen växte Genevad som bruksort. Det har funnits såväl tegelbruk som sockerbruk här.  

Patron Axel Jönsson som ägde gården vid förra sekelskiftet var VD för Tjärby mejeri samt ordförande i direktionen för Skandinaviska Bankens kontor i Laholm.  Han var en framstående person på orten och ägde sedan tidigare en gård (hus och stor ladugård) samt 25 hektar åker.

 

Vid förra sekelskifetet, runt 1910, behövde Axel och hans hustru Eva ett nytt representativt hus för deras växande familj (det blev så småningom 12 barn). Det nya huset blev påkostat och byggdes med omsorg om viktiga detaljer såsom en elegant stentrappa, vackert utsmyckade kakelugnar och en utsökt veranda. Det fanns också moderna inslag, så när huset stod klart blev ett representativt boende för Axel och Eva med familj.

År 1948 tog syskonen Anders och Ebba över gården där de fortsatte att bo resten av sina liv. Eftersom de inte hade några barn testamenterades huset till de blindas förening.

Lösöret såldes på auktion där tusentals besökare fyllde gården.

 

Under de kommande åren gick huset igenom ett långsamt förfall ända fram till november 1999 då Magnus och Katarina Larsson tog sig an huset och varsamt började renovera. Utan deras insats skulle Villa Aster inte ha blivit det vi ser idag.

I december 2010 tog vi över gården och sedan dess har vi fortsatt fila på detaljer i huset samt gjort om mittdelen av ladan till festvåning.   

Villa Aster

Halmstadsvägen 29

31240 Genevad

Telefon: 073 216 67 56

<script type="text/javascript" src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer></script>

Ni är välkomna att kontakta oss!

Tomas Nilsson & Antonia Stjernfelt

 

>